GTC® is een roestverwijderaar voor het reinigen van bekistingen en alle materialen die worden gebruikt in de bouw en openbare werken.

GTC® is een product van de nieuwe generatie, het is ontworpen om te voldoen aan de verschillende vereisten van de applicators op het gebied van veiligheid tijdens de uitvoering, efficiëntie, impact op het milieu en respect voor behandelde oppervlakken. In tegenstelling tot klassieke zure producten wordt het eigenlijk niet geclassificeerd als corrosief maar als irriterend, hetgeen het risico op schade tijdens het gebruik sterk beperkt.